โบนัสรายวันของสัปดาห์

  • Joker-789 จะประกาศข้อเสนอเพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือตลอดเวลาผ่านการโฆษณาบนเว็บไซต์หรือบนหน้า Facebook ของ บริษัท เอง
  • โบนัสทั้งหมดสำหรับสมาชิกเก่า Joker-789 เท่านั้น
  • ในวันที่ บริษัท ประกาศโบนัสประจำสัปดาห์สมาชิกสามารถเลือกโบนัสได้เพียงประเภทเดียวเช่นสมาชิกได้รับโบนัสรายวันดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์แลกเปลี่ยนโบนัสรายสัปดาห์ในช่วงเวลานั้น
  • ข้อเสนอ Joker-789 ทั้งหมดสามารถฝากเข้าในบัญชีของสมาชิกได้ก็ต่อเมื่อบัญชีของสมาชิกมีค่าเท่ากับศูนย์